7.3.07

CAPITOL TANCATCapítol tancat d'un llibre sense fulls,
o potser en fulls escrits amb poca traça.
Tanco porta a un temps ple de dubtes,
i canvis farcits a voltes d'impotència.

Capítol tancat a tota idea ja acabada,

a un temps tràgic que no ens duu res de nou.