1.5.17

TRES LLIRIS BLANCS


De sobte, arran de mar,
tres lliris blancs treuen el cap
d'entre l'espes fullam.
Ells tampoc es volen perdre
l'espectacle cantàbric.