24.7.16

MOCADOR MORAT AL COLL

Mocador morat al coll
mirada alegre, olor de xocolata,
color de préssec a les galtes,
llengua juganera i dits nerviosos.
Mocador morat al coll
rialla escandalosa, aura màgica
que tot ho envolta, tot ho banya
amb el licor d’amor, d’aromes dolces.
Mocador morat al coll
i crit sobtat de revoltada independència.
Pels carrers de l’enyorada Donostia,
caminen dos amants a les palpentes.