16.11.10

LABERINT IV

Escriuré paraules sobre la teva esquena
per mantenir-les íntegres i perdurables.
No les copiaré enlloc seran només teves
com un llegat totalment intransferible.
Seran talment un tatuatge laberíntic
possiblement estranyes i inconnexes
i potser amb el temps i un mirall antic
podràs llegir-les i aleshores recordar-me.
Les escriure amb pintura indeleble
per què cap mal presagi les malmeti.
Escriuré a poc a poc i amb bona lletra
paraules d’amor impregnant la teva esquena.