27.9.11

EVIDÈNCIA

Se sent tant immensament ric el grill,
que no fa altra cosa que repetir-ho a tothora.