18.8.08

SIDRAAmb gest cerimoniós
xarbota en el vas la llum de la tarda.
El líquid esquitxa espurnes al sol,
el braç, destre i àgil s’inclina sobre el cap
en una encertada paràbola al vol.

Aleshores, el suc es transforma
com en un encanteri en un plaer indescriptible.