19.7.14

POETA D’IMATGES

De les mans al niu,
del niu a l’arbre
de l’arbre a la vida,
que retorna a l’arbre
i passant pel niu,
es bressola a les mans
i recomença triomfant
en el cos de tot aquell
que sap captar-ne l'instant