19.8.06


MIRALL DE RAM DE FLORS

La llum encisa les flors
que alegres i erectes
il·luminen l'entorn.
Recolzades al finestral
s'engalanen coquetes,
i presumides com són,
tot mirant-se al mirall,
es fan elles mateixes amoretes...